Date Companie

SC VEZI TELEVIZIUNE SRL, persoană juridică română, constituită conform legii ca societate cu răspundere limitată, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr 18, jud. Vâlcea, titulară a licenței audiovizuale pentru serviciile de programe cu denumirea VTV.

Nume reprezentant legal: – Ștefănescu Diana – Director General

Structura acționariatului până la nivel de persoană fizică și juridică, asociat sau acționar care deține o cotă mai mare de 20% din capitalul social:

ILIE VIRGIL BICĂ – peste 50 % din CS

Numele persoanelor responsabile de conducerea societății și ale celor care își asumă în principal responsabilitatea editorială:

Irina Ripan – Editor coordonator.

Coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poștă electronică și a site-ului de internet: Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, nr 18, www.televiziunea-vtv.ro, e-mail: secretariat@televiziunea-vtv.ro, tel. 0350 40 30 70.

Organismele de reglementare competente – Consiliul Național al Audiovizualului: www.cna.ro