Lucrari de canalizare pe noi strazi

Lucrarile pe aceasta strada au fost de o mai mare amploare. Aceasta fiind o strada cu o lungime importanta 1,7 km, pe landa reabilitarea infrastructurii drumului, amenajarea trotuarelor si crearea pistei pentru biciclete, contractul a prevazut si lucrari de reabilitarea a canalizarii fluviale si inlocuirea partiala a conductei de apa.